København By ligger 31 km øst for Roskilde By og 45 km syd for Helsingør By.

Købstaden København var/er en del af:
1662 – 1838: Sjællands Stiftamt.
1838 – 1970: Staden København.

1970 – 2006: København Kommune.
2007 – i dag: København Kommune, Region Hovedstaden.

København:
Historiske kilder: 1043, 1186 Hafn, ca. 1200 mercatorum portus, 1253 Køpmannæhafn.

Betydning: “Købmændenes havn”.

Det er blevet fortalt at Biskop Absalon fik overdraget det lille fiskeleje med navnet “Havn” omkring 1160, og ud fra denne bebyggelse grundlagdes vore dages København. Nyere forskning viser dog at “fiskelejet” Havn havde en ganske betydelig størrelse da Biskop Absalon fik byen overdraget. Men der er nu ingen tvivl om at Biskop Absalon har været medvirkende til at København voksede og fik mere og mere magt.

Fra den 2. – 5. september 1807 blev København udsat for verdens første terrorbombning, en handling foretaget af den engelske flåde. 

I 1800-tallet voksede København voldsomt og kunne ikke længere holde sig indenfor de gamle volde og byporte. Da disse volde og porte også havde mistet deres militære betydning som forsvarsanlæg, blev portene nedrevet i 1857 og selve volde forsvandt i starten af 1870’erne.    

Simeon-Sankt Johannes Sogn:
1861 Sankt Johannes Sogn blev dannet efter udskillelse fra Trinitatis og Vor Frue Sogne. Sankt Johannes Sogn er det første københavnske sogn som er placeret udenfor de gamle volde. Sidenhen er Sankt Johannes Sogn blev delt op og har dannet grundlag til 17 nye sogne.

Simeon og Sankt Joahannes Sogne blev lagt sammen den 30. november 2008.