Rosmus Sogn ligger 17 km sydvest for Grenå By.

Rosmus Sogn var/er en del af:
1616 – 1662: Djurs Sønder Herred, Kalø Len.

1662 – 1793: Djurs Sønder Herred, Kalø Amt.
1794 – 1970: Djurs Sønder Herred, Randers Amt.
1970 – 2006: Ebeltoft Kommune, Århus Amt.
2007 – i dag: Syddjurs Kommune, Region Midtjylland.

Rosmus:
Historiske kilde: 1183 Røzmose.

Betydning: “Røths mose”.

Sognelandsby som har lagt navn til selve sognet.