Ålsø Sogn ligger 7 km sydsydvest for Grenå By.

Ålsø Sogn var/er en del af:
1616 – 1662: Djurs Sønder Herred, Kalø Len.
1662 – 1793: Djurs Sønder Herred, Kalø Amt.
1794 – 1970: Djurs Sønder Herred, Randers Amt.
1970 – 2006: Grenå Kommune, Århus Amt.
2007 – i dag: Norddjurs Kommune, Region Midtjylland.

Høbjerg:
Historiske kilde: 1402 Høbærgh.

Betydning: “Bakken med høet”.

Ålsø:
Historiske kilder: 1406 Alsø, 1481 Alsiø.

Betydning: “Søen med ålene”.

Sognelandsby som har lagt navn til selve sognet.