Alsted Sogn ligger 9 km sydøst for Sorø By.

Alsted Sogn var/er en del af:
1649 – 1662: Alsted Herred, Sorø Klosters Len.
1662 – 1970: Alsted Herred, Sorø Amt.
1970 – 2006: Sorø Kommune, Vestsjællands Amt.
2007 – i dag: Sorø Kommune, Region Sjælland.

Alsted:
Historiske kilder: 1199 Alexstathe, 1228 Alexstadha.

Betydning: “Alfleks bebyggelsessteder”.

Den oprindelige Alsted Kirke blev bygget omkring 1150 af sognets egne bønder. Kirkens apsiden er udsmykket med kalkmalerier fra omkring 1175. I våbenhuset er opstillet en sten fra den sene vikingetid med inskription samt et indhugget keltisk kors. 

Omkring Alsted kirke findes den tidligere præsteenkebolig fra 1690, samt præstegården hvor dele af bygningen er fra 1600-tallet.

Sognelandsby som har lagt navn til selve sognet. 

Flinterup:
Historiske kilde: 1414 Flintorp. 

Betydning: “Udflytterbebyggelse hvor der er flint”.

Flinterup ses undertiden også som Alsted-Flinterup. Denne form blev til i løbet af 1600-talle, som en difference til Kirke-Flinterup og Borød-Flinterup.  

Hylstrup:
Historiske kilde: 1414 Hylstrop, 1484 Hylstrwp. 

Betydning: “Hyghulfs udflytterbebyggelse”.