Broager Sogn ligger 10 km sydvestvest for Sønderborg By.

Broager Sogn var/er en del af:
1622 – 1752: Nybøl Herred, Hertugdømmet Lyksborg.
1752 – 1864: Nybøl Herred, Sønderborg Amt, Hertugdømmet Slesvig.

1864 – 1867: Nybøl Herred, Sønderborg Amt, Hertugdømmet Slesvig, forvaltet af Preussen.   
1867 – 1871: Nybøl Herred, Sønderborg Kreds, Slesvig-Holsten, Preussen. 
1871 – 1918: Nybøl Herred, Sønderborg Kreds, Slesvig-Holsten, Preussen, Det Tyske Kejserrige.
1919 – 1920: Nybøl Herred, Sønderborg Kreds, Slesvig-Holsten, Preussen, Weimarrepublikken.
1920 – 1932: Nybøl Herred, Sønderborg Amt.
1932 – 1970: Nybøl Herred, Åbenrå-Sønderborg Amt.
1970 – 2006: Broager Kommune, Sønderjyllands Amt.
2007 – i dag: Sønderborg Kommune, Region Syddanmark.

Broager:
Historiske kilde: 1209 Broaker.

Betydning: “Marken ved broen”.

By som har givet navn til sognet samt kommune.

Skodsbøl:
Historiske kilder: 1352 Schaleebul, 1377 Scholdisbvl, 1445 Schottesbüll, 1450 Skalkebüll, 1455 Schottesbul. 

Betydning: “Skultes udflyttergård”.

I tiden før 1752 tilhørte hele Broager Sogn Hertugdømmet Lyksborg. Herefter overgik dele af sognet til Hertugdømmet Slesvig, og i 1780 var hele Broager Sogn underlagt Hertugdømmet Slesvig. Her på siden, i ovenstående tidstabel, er de årstal og data brugt, som dækker den del af Broager Sogn hvor landsbyerne Broager og Skodsbøl ligger.

Under den Anden Slesvigske Krig, før slaget ved Dybbøl, havde den preussiske hær taget opstilling ved Dynt Strand i den østlige del af Broager Sogn. Herfra kunne det preussiske artilleri beskyde de danske forsvarslinier fra siden.

På Broager kirkegård ligger 73 danske – og ca. 200 preussiske faldende fra Anden Slesvigske Krig. På kirkegården er der også en mindehøj for sognets 190 faldende i Første Verdenskrig. 

I 1959 blev det nordvestlige hjørne udskilt fra Broager Sogn, til den selvstændige Egernsund Sogn.