Brorstrup Sogn ligger 13 km sydøst for Års By.

Brorstrup Sogn er/var en del af:
1600 – 1662: Års Herred, Ålborghus Len.
1662 – 1793: Års Herred, Ålborghus Amt.
1794 – 1970: Års Herred, Ålborg Amt.
1970 – 2006: Nørager Kommune, Nordjyllands Amt.
2007 – i dag: Rebild Kommune, Region Nordjylland.

Brorstrup:
Historiske kilder: 1281 Brostrup, 1365 Brothærstorp.

Betydning: “Broders udflytterbebyggelse”.

Sognelandsby som har lagt navn til selve sognet. 

Mejlby:
Betydning: “Den midterste by” (i sognet).

Bebyggelse 3,5 km syd for Brorstrup by.