Felsted Sogn ligger 11 km sydøst for Åbenrå By.

Felsted Sogn var/er en del af:
1600 – 1864: Lundtoft Herred, Åbenrå Amt, Hertugdømmet Slesvig.
1864 – 1867: Lundtoft Herred, Åbenrå Amt, Hertugdømmet Slesvig, forvaltet af Preussen.   
1867 – 1871: Lundtoft Herred, Åbenrå Kreds, Slesvig-Holsten, Preussen. 
1871 – 1918: Lundtoft Herred, Åbenrå Kreds, Slesvig-Holsten, Preussen, Det Tyske Kejserrige.
1919 – 1920: Lundtoft Herred, Åbenrå Kreds, Slesvig-Holsten, Preussen, Weimarrepublikken.
1920 – 1932: Lundtoft Herred, Åbenrå Amt.
1932 – 1970: Lundtoft Herred, Åbenrå-Sønderborg Amt.
1970 – 2006: Lundtoft Kommune, Sønderjyllands Amt.
2007 – i dag: Åbenrå Kommune, Region Syddanmark.

Felsted:
Historiske kilder: 12871307 Felsted, 1436 Veddelsted.

Betydning: “(Bebyggelsesstedet ved) Vadestedet”.

Da Felsted ikke ligger så langt fra Dybbøl Mølle og Als, hvor de sidste kampe i Anden Slesvigske Krig fandt sted, mellem Østrig, Preussen og Danmark, valgte Otto von Bismarck, den preussiske konge samt andre notabiliteter fra Berlin, at benytte Felsted by som deres hovedkvarter for en periode.  

Sognelandsby som har lagt navn til selve sognet. 

Svejrup:
Historiske kilde: 1543 Sueroppe.

Betydning: “Sweghis udflytterbebyggelse”.

Tumbøl:
Historiske kilder: 1486 Tumbell, 1532 Tumbel.

Betydning: Tumbøl: “Tumis udflyttergård”.

Tumbøl Mark:
Betydning: Tumbøl: “Tumis udflyttergård”. Mark: “Grænsen af” eller “Udflytning fra”.