Fårup Sogn ligger 18 km nordvest for Randers By og 12 km syd for Hobro By.

Fårup Sogn var/er en del af:
1662 – 1793: Nørhald Herred, Dronningborg Amt.

1794 – 1970: Nørhald Herred, Randers Amt.
1970 – 2006: Purhus Kommune, Århus Amt.
2007 – i dag: Randers Kommune, Region Midtjylland.

Fårup:
Historiske kilde: 1440 Faarup.

Betydning: “Udflytterbebyggelse ved vejen, overfartsstedet”.

Mellem 1869 og 1973 var Fårup en stationsby beliggende på jernbanen mellem Randers og Ålaborg.

Romanen “Ved vejen”, skrevet af Herman Bang i 1886, blev forfattet med inspiration af Fårup og byens indbygger.

Sognelandsby som har lagt navn til selve sognet. 

Ørrild:
Historiske kilde: 1484 Ørrildh.

Betydning: “Det grusede vadested”.