Holbøl Sogn ligger 19 km syd for Åbenrå By.

Holbøl Sogn var/er en del af:
1600 – 1851: Lundtoft Herred, Tønder Amt, Hertugdømmet Slesvig.
1851 – 1864: Lundtoft Herred, Åbenrå Amt, Hertugdømmet Slesvig.

1864 – 1867: Lundtoft Herred, Åbenrå Amt, Hertugdømmet Slesvig, forvaltet af Preussen.   
1867 – 1871: Lundtoft Herred, Åbenrå Kreds, Slesvig-Holsten, Preussen. 
1871 – 1918: Lundtoft Herred, Åbenrå Kreds, Slesvig-Holsten, Preussen, Det Tyske Kejserrige.
1919 – 1920: Lundtoft Herred, Åbenrå Kreds, Slesvig-Holsten, Preussen, Weimarrepublikken.
1920 – 1932: Lundtoft Herred, Åbenrå Amt.
1932 – 1970: Lundtoft Herred, Åbenrå-Sønderborg Amt.
1970 – 2006: Bov Kommune, Sønderjyllands Amt.
2007 – i dag: Åbenrå Kommune, Region Syddanmark.

Holbøl:
Historiske kilder: 1436 Holbul, 1462 Halebul.

Betydning: “Udflyttergården ved hulningen”.

Sognelandsby som har lagt navn til selve sognet. 

Kelstrupskov:
Betydning: “Kelds udflytterbebyggelse ved skoven”.

Amtsinddelingen i Slesvig kunne i tidligere tider være et kludetæppe af landsdele og enklaver. Dette er i hvert fald tilfældet med Holbøl Sogn. Selve sognet var, f.eks. i 1700, delt imellem tre amter, Tønder -, Åbenrå – og Flensborg Amt.
Den del af sognet der tilhørte Tønder Amt var en enklave, som stort set lå inden i Åbenrå Amt. Og inden i Tønder Amts delen lå der så to mindre enklaver, som henholdsvis tilhørte Åbenrå Amt og Flensborg Amt.
I 1851 var sognet kun delt imellem Åbenrå – og Flensborg Amt.

Den del af sognet hvor landsbyen Holbøl ligger, tilhørte Tønder Amt, og er derfor den beskrivelse over sognet som er blevet brugt på siden her. Kelstrupskov tilhørte Åbenrå Amt.