Hvidovre Sogn ligger 8 km sydvest for København.

Hvidovre Sogn var/er en del af:
1617 – 1662: Sokkelund Herred, Københavns Len.

1662 – 1970: Sokkelund Herred, Københavns Amt.
1970 – 2006: Hvidovre Kommune, Københavns Amt.
2007 – i dag: Hvidovre Kommune, Region Hovedstaden.

Hvidovre:
Historiske kilder: 1170 Aworthe, 1198 Hauerthi, 1355 Awortheytræ, 1630 Huidoffre. 

Betydning: “Vagtposten ved åen”.

Hvidovres tætte beliggenhed på København har igennem tiderne påvirket sognet. I takt med at København voksede i anden halvdel af 1800-tallet, og derved forøgede efterspørgslen af friske råvare i området, blev flere af Hvidovres gårde omlagt fra traditionelt landbrug til gartnerier. Senere måtte gartnerierne vige for efterspørgslen på byggegrunde til beboelse. Hvidovre Sogn går fra at være et landsogn til den forstad som vi kender i dag.

Ved folketællingen i 1901 havde Hvidovre Sogn 559 indbygger. Ved folketællingen i 1925 var indbyggertallet steget til 3.458 personer. I 1945 runder indbyggertallet i Hvidovre Sogn 13.000. 15 år senere, i 1960, er indbyggertallet tredobbelt til 39.000. Hvidovre har i år 2014 1. april 52.027 indbygger.

Denne befolkningstilgang til Hvidovre Sogn har også bevirket, at det “opridenlige” Hvidovre Sogn, i dag er fordelt ud på elleve nye sogne.

Den oprindelige sognelandsby som har lagt navn til selve sognet.