Lynge Sogn ligger 5 km syd for Sorø By.

Lynge Sogn var/er en del af:
1649 – 1662: Alsted Herred, Sorø Kosters Len.

1662 – 1970: Alsted Herred, Sorø Amt.
1970 – 2006: Sorø Kommune, Vestsjællands Amt.
2007 – i dag: Sorø Kommune, Region Sjælland.

Borød-Flinterup:
Historiske kilder: 1277 Flintterop, ca. 1440 Flintorp.

Betydning: Flinterup: “Udflytterbebyggelsen hvor der er flint”, Borød: “Bõwis rydning”.

Bebyggelsen blev indtil 1600-tallet blot kaldt Flinterup, men for at differencer sig fra de andre bosteder, Kirke-Flinterup og Alsted-Flinterup, blev Borød tillagt navnet.

Lynge:
Historiske kilde: 1170 Liwnge.

Betydning: “Lyngbevokset område”.

Sognelandsby som har lagt navn til selve sognet.