Pedersborg Sogn ligger 1,5 km nord for Sorø By.

Pedersborg Sogn var/er en del af:
1649 – 1662: Alsted Herred, Sorø Klosters Len.

1662 – 1970: Alsted Herred, Sorø Amt.
1970 – 2006: Sorø Kommune, Vestsjællands Amt.
2007 – i dag: Sorø Kommune, Region Sjælland.

Borød:
Historiske kilde: 1205 Boueruth.

Betydning: “Bõwis rydning”.

Haverup:
Historiske kilde: 1205 Haghethorp.

Betydning: “Udflytterbebyggelsen i/ved indhegningen”.

Pedersborg:
Historiske kilde: 1205 Burgh, Pæthersburgh.

Betydning: “Peders borg”.

På bakken hvor Pedersborg Kirke i dag ligger, blev der omkring år 600 bygget en tilflugtsborg til ufredstider. Ca. 500 år senere blev Peder Thorstensen, som var svigersøn til Skjalm Hvide, herre over borg, som derefter blev kaldt “Peders borg”. Peder Thorstensen døde omkring 1175, og hans efterkommer overgav borgen til Sorø Kloster i 1205. Munke nedbrød efterfølgende borganlægget, herunder også en ældre rundkirke, og brugte bl.a. stenene til at opbygge dele af vores dages Pedersborg Kirke.   

Pedersborg var tidligere en selvstændig landsby som lå nord for Sorø by. I dag er Pedersborg blevet den nordlige del af den voksende Sorø by.

Sognelandsby som har lagt navn til selve sognet.