Rise Sogn ligger 2 km syd for Rødekro By og 6,5 km nordvest for Åbenrå By.

Rise Sogn var/er en del af:
1600 – 1864: Rise Herred, Åbenrå Amt, Hertugdømmet Slesvig.
1864 – 1867: Rise Herred, Åbenrå Amt, Hertugdømmet Slesvig, forvaltet af Preussen.   
1867 – 1871: Rise Herred, Åbenrå Kreds, Slesvig-Holsten, Preussen. 
1871 – 1918: Rise Herred, Åbenrå Kreds, Slesvig-Holsten, Preussen, Det Tyske Kejserrige.
1919 – 1920: Rise Herred, Åbenrå Kreds, Slesvig-Holsten, Preussen, Weimarrepublikken.
1920 – 1932: Rise Herred, Åbenrå Amt.
1932 – 1970: Rise Herred, Åbenrå-Sønderborg Amt.
1970 – 2006: Rødekro Kommune, Sønderjyllands Amt.
2007 – i dag: Åbenrå Kommune, Region Syddanmark.

Rise:
Historiske kilder: 1231 Risæheret, 1436 Rise.

Betydning: “Ris” eller “Krat”.

Rise by var før grundlæggelsen af byen Rødekro et vigtigt trafikknudepunkt. Man mener at der sydøst for Rise Kirke, i middelalderen, har ligget et borganlæg. En borg som har skulle bevogte og kontrollere den trafik som er gået øst/vest samt den nord- og sydgående trafik på Hærvejen. I dag er det eneste spor af en eventuel borg en forhøjning i landskabet.

Over for Rise Kirke kan man den dag i dag se en gamle vejsten, med kong Christian den syvendes monogram på. Stenen er fra 1788 og bære teksten “Weg nach Lygum Closter” (Vej til Løgumkloster). 

Sognelandsby som har lagt navn til selve sognet. 

Rise Hjarup:
Historiske kilder: 1499 Herdorpp, 1535 Jarderup.

Betydning: “Hiors udflyttergård”.

I løbet af 1700-tallet blev “Rise” tilført navnet, som en difference til Nørre Hjarup.