Skælskør By ligger 15 km sydøst for Korsør By.

Købstaden Skælskør var/er en del af:
1662 – 1794: Sjællands Stiftamt.

1794 – 1798: Korsør Amt.
1798 – 1966: Sorø Amt.
1966 – 1970: Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt.

1970 – 2006: Skælskør Kommune, Vestsjællands Amt.
2007 – i dag: Slagelse Kommune, Region Sjælland.

Skælskør:
Historiske kilder: 1231 Skiælfiskør, 1253 Skielfiskør.

Betydning: “Den grusede strandbred med muslingerne”.

Det er uvist hvornår Skælskør by fik sine Købstadsrettigheder, men der findes et afskrift at rettighederne fra 1414.

I middelalderen var Skælskør en vigtig by for udrejse til Fyn, men er siden hen stået i skyggen af Korsør.