Slagelse By ligger 19 km øst for Korsør By og 15 km vest for Sorø By.

Købstaden Slagelse var/er en del af:
1662 – 1794: Sjællands Stiftamt.

1794 – 1798: Antvorskov Amt.
1798 – 1970: Sorø Amt.
1970 – 2006: Slagelse Kommune, Vestsjællands Amt.
2007 – i dag: Slagelse Kommune, Region Sjælland.

Slagelse:
Historiske kilder: 1035 – 1042 Slahlus, 1231 Slauløsæ.

Betydning: “Lysningen ved terrænsænkningen”.

I 1280 for byen de første privilegier af Kong Erik Klipping. Den 13. december 1288 fra Slagelse by købstadsprivilegier af Kong Erik Menved, og kan derfor betegnes som en af de ældst byer i Danmark. 

Fra efteråret 1822 til foråret 1826 modtog Hans Christian Andersen undervisning på Latinskolen i Slagelse. Forholdet mellem H. C. Andersen og skolens leder Meisling var bestemt ikke af det bedste, blandt andet nægtede Meisling H. C. Andersen at fortage sig med nogen form for digtning. Med tanke på sin skolegang i byen, udtrykte H. C. Andersen sig med “Slagelse er en plagelse”.   

Sankt Peders:
Historiske kilde: ca. 1100 Sankt Peders Kirke blev opført.

De to oprindelige sogne i Slagelse By, Sankt Mikkels og Sankt Peders, har igennem tiden stort set været uændret. Men ved en sogneomlægning i 1970 fik Sankt Peders Sogn omkring 25% af Sankt Mikkels Sogns areal. I 1998 blev Sankt Peders Sogn halveret til fordel for oprettelsen af det nye Antvorskov Sogn.