Slaglille Sogn ligger 4 km øst for Sorø By.

Slaglille Sogn var/er en del af:
1649 – 1662: Alsted Herred, Sorø Klosters Len.

1662 – 1970: Alsted Herred, Sorø Amt.
1970 – 2006: Sorø Kommune, Vestsjællands Amt.
2007 – i dag: Sorø Kommune, Region Sjælland.

Brandsmark:
Historiske kilde: ca. 1440 Brantzmarke.

Betydning: “Brands marker”. 

Slaglille:
Historiske kilder: 1186 Slaglosæ, 1277 Slauelselitle, 1321 – 1323 Slauløsæ Litlæ.

Betydning: “Lysningen ved terrænsænkningen”.

Sognelandsby som har lagt navn til selve sognet.