Sorterup Sogn ligger 8 km sydøst for Slagelse By.

Sorterup Sogn var/er en del af:
1649 – 1662: Slagelse Herred, Antvorskov Len.

1662 – 1798: Slagelse Herred, Antvorskov Amt.
1798 – 1970: Slagelse Herred, Sorø Amt.
1970 – 2006: Slagelse Kommune, Vestsjællands Amt.
2007 – i dag: Slagelse Kommune, Region Sjælland.

Næsbyskov:
Historiske kilder: 1205 Nesby, 1330 Vnderskow

Betydning: “Byen ved næsset ved skoven”.

Bebyggelse hvor langt de fleste gårde er blevet udflyttet. 

I 1980’erne stod der stadig på ét af vejskiltene, som viste vej til landsbyen, med det “oprindelige” navn “Næsby ved Skoven”.  

Sorterup:
Historiske kilder: 1146 Svertetorpi, 1171 – 1178 Swarthetatorp, 1198 Svartatorp.

Betydning: “Swartis udflytterbebyggelse”.

Sorterup som en samlet landsby eksistere ikke længere, da man tidligere har foretaget en udflytning alle gårde og huse. Sorterup Kirke, som er bygget omkring 1100, ligger lidt for sig selv i forhold til anden bebyggelse, der hvor en tidligere landsbyen var placeret. 

Ca. 200 meter syd for kirken blev er opført en af landets 241 rytterskoler. Skoler som blev opført på foranledning af Kong Frederik den 4. mellem 1721 og 1727. Sorterup rytterskole tilhørte Antvorskov Rytterdistrikt. Den originale skolebygning er blevet revet ned. 

Sognelandsby som har lagt navn til selve sognet.