Svostrup Sogn ligger 10 km nordøst for Silkeborg By.

Svostrup Sogn var/er en del af:
1600 – 1662: Hids Herred, Silkeborg Len.

1662 – 1799: Hids Herred, Silkeborg Amt.
1799 – 1821: Hids Herred, Århus Amt.

1821 – 1970: Hids Herred, Viborg Amt.
1970 – 2006: Silkeborg Kommune, Århus Amt.
2007 – i dag: Silkeborg Kommune, Region Midtjylland.

Grauballe:
Historiske kilde: 1573 Gravballe.

Betydning: “Forhøjningen med, ved (dyre-)graven”.

Den 26. april 1952 under tørvegravning i Nebel Mose, par km syd for landsbyen Grauballe, støtte man på et moselig, et moselig som senere blev kendt som Grauballemanden. Grauballemanden er dateret til omkring år 290 f.v.t., hvor han som ca. 30-årig blev henrettet og som ofring smit i mosen. På trods af sin meget høje aldre er Grauballemanden utrolig flot velbevaret. Dette skyldes at han har gennemgået en kemisk garvningsproces under sit ca. 2.200 år lange ophold i tørvemosen.

Grauballemanden er i dag udstillet på Moesgaard ved Århus.  

Svostrup:
Historiske kilder: 1360 Sogstrup, 1509 Soffstrvp.

Betydning: “Swarts udflytterbebyggelse”.

Sognelandsby som har lagt navn til selve sognet.