Sønderbæk Sogn ligger 14 km nordvest for Randers By.

Sønderbæk Sogn var/er en del af:
1649 – 1662: Sønderlyng Herred, Dronningborg Len.

1662 – 1793: Sønderlyng Herred, Dronningborg Amt.
1794 – 1799: Sønderlyng Herred, Randers Amt.

1799 – 1970: Sønderlyng Herred, Viborg Amt.
1970 – 2006: Purhus Kommune, Århus Amt.
2007 – i dag: Randers Kommune, Region Midtjylland.

Rejstrup:
Historiske kilder: 1449 Reystrup, 1482 Reystrvp.

Betydning: “Rethars udflytterbebyggelse”.

Sønderbæk:
Historiske kilder: 1313 Bægh, 1315 Bææg.

Betydning: Usikkert! Men “Bægg” er måske Oldnordisk for “Pakke” eller “Bylt”. 

I løbet af 1400-tallet blev “Sønder” tilført navnet, som en difference til Nørbæk.  

Sognelandsby som har lagt navn til selve sognet.