Uge Sogn ligger 13 km sydvest for Åbenrå By.

Uge Sogn var/er en del af:
1600 – 1850: Lundtoft Herred, Tønder Amt, Hertugdømmet Slesvig.
1850 – 1864: Lundtoft Herred, Åbenrå Amt, Hertugdømmet Slesvig.
1864 – 1867: Lundtoft Herred, Åbenrå Amt, Hertugdømmet Slesvig, forvaltet af Preussen.
1867 – 1871: Lundtoft Herred, Åbenrå Kreds, Slesvig-Holsten, Preussen.
1871 – 1918: Lundtoft Herred, Åbenrå Kreds, Slesvig-Holsten, Preussen, Det Tyske Kejserrige.
1919 – 1920: Lundtoft Herred, Åbenrå Kreds, Slesvig-Holsten, Preussen, Weimarrepublikken.
1920 – 1932: Lundtoft Herred, Åbenrå Amt.
1932 – 1970: Lundtoft Herred, Åbenrå-Sønderborg Amt.
1970 – 2006: Tinglev Kommune, Sønderjyllands Amt.
2007 – i dag: Åbenrå Kommune, Region Syddanmark.

Lovtrup:
Historiske kilder: 1231 Lochthorp.

Betydning: “Udflytterbebyggelsen med de duskede vækster”.

Lovtrup Mark:
Betydning: Lovtrup: “Udflytterbebyggelsen med de duskede vækster”. Mark: “Grænsen af” eller “Udflytning fra”.

Uge:
Historiske kilder: 1279-83 Ukæ, 1436 Vke.

Betydning: “Åen med bugtningerne”.

Langt det mest af Uge Sogn hørte under Tønder Amt, fra 1566 til 1850. Dog med undtagelse af et areal, på lidt under ½ km2, i den vestlige ende af sognet, der hørte til Åbenrå Amt.

Sognelandsby som har lagt navn til selve sognet.