Varnæs Sogn ligger 12 km sydøstøst for Åbenrå By og 20 km nordvest for Sønderborg By.

Varnæs Sogn var/er en del af:
1600 – 1864: Lundtoft Herred, Åbenrå Amt, Hertugdømmet Slesvig.
1864 – 1867: Lundtoft Herred, Åbenrå Amt, Hertugdømmet Slesvig, forvaltet af Preussen.
1867 – 1871: Lundtoft Herred, Åbenrå Kreds, Slesvig-Holsten, Preussen.
1871 – 1918: Lundtoft Herred, Åbenrå Kreds, Slesvig-Holsten, Preussen, Det Tyske Kejserrige.
1919 – 1920: Lundtoft Herred, Åbenrå Kreds, Slesvig-Holsten, Preussen, Weimarrepublikken.
1920 – 1921: Lundtoft Herred, Sønderborg Amt.
1921 – 1932: Lundtoft Herred, Åbenrå Amt.
1932 – 1970: Lundtoft Herred, Åbenrå-Sønderborg Amt.
1970 – 2006: Åbenrå Kommune, Sønderjyllands Amt.
2007 – i dag: Åbenrå Kommune, Region Syddanmark.

Bovrup:
Historiske kilde: 1231 Baghthorp.

Betydning: “Den besværlige (vanskelige at opdyrke) udflytter-bebyggelse”.

Varnæs:
Historiske kilde: 1231 Warnæs.

Betydning: “Næsset med udmarken”.

I 1711 var Varnæs er den første landsby, under en danske trone, som gennemførte landboreformen udskiftningen. En reform hvor gårdene blev flyttet fra selve landsbyen og ud på de omkringliggende marker. Reformen indebar også at gårdenes marker blev samlet omkring de enkelte ejendomme, frem for, som hidtil, at alle gårdenes marker lå spredt placeret imellem hinanden. 

Sognelandsby som har lagt navn til selve sognet.