Fødsel og dåb:

Konfirmation:

Vielse:

Død og begravelse:

.

.

Børn:

Ellen Sørensdatter
Døbt 5. marts 1775
Haldagerlille Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Antvorskov Amt

Karen Sørensdatter
Døbt 6. april 1777
Haldagerlille Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Antvorskov Amt

Anne Marie Sørensdatter
Døbt 21. marts 1779
Haldagerlille Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Antvorskov Amt

Birthe Sørensdatter
Døbt 16. juni 1782
Haldagerlille Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Antvorskov Amt

Johanne Sørensdatter
Døbt 1. juli 1787
Haldagerlille Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Antvorskov Amt

.

.

Folketællinger:

.

.

Dokumenter:

Udsnit af kirkebog hvor Søren Olsen og sønnen Ole Sørensen har “underskrevet” med påført pen i forbindelse med datterens, Ellen Sørensdatter, trolovelse

Ane nr.: 00136

Forældre:
Far: Ole Jacobsen

Moder til fælles barn, i lige linje i slægten:
Hustru: Maria Hansdatter

Barn, i lige linje i slægten:
Søn: Ole Sørensen

Kalender, samtidens historiske begivenheder

.

.

Da kirkebogen for konfirmationer i 1760 både dækker Tystrup Sogn og Haldagerlille Sogn, men da der ikke er skrevet i hvilken kirke konfirmationen er foregået, er det blot en antagelse at Søren Olsens konfirmation er foregået i den lokale kirke Haldagerlille.

Præsten for Tystrup og Haldagerlille sogne har nedskrevet i kirkebogen, at Søren Olsen og Marie Hansdatter blev forlovet den 30. januar 1771. Senere i forbindelse med vielsen står der at Lars Olsen af Ravneberg var gommes stedfar.

Søren Olsen var bonde med gård i Haldagerlille by, denne gård kan meget muligt være Røglegaard. 

Den 30. januar 1803 skrev præsten for Haldagerlille sogn, at gårdmand Søren Olsens datter, Ellen Sørensdatter født i 1775, skulle giftes med Rasmus Hansen. Da Søren Olsen og sønnen, Ole Sørensen skulle være forlover, skulle de begge afgive en underskrift før et muligt ægteskab kunne komme på tale. Det lader til Søren Olsen og sønnen har været analfabeter, de kunne i alt fald ikke skrive deres eget navn, da der i præstens tekst står at underskrifterne er skrevet “med paaført Pen.”

Døde som aftægtsmand, boede hos sin søn Hans Sørensen i Haldagerlille Sogn.