Bjernede Sogn ligger 4 km nordøst for Sorø By.

Bjernede Sogn var/er en del af:
1649 – 1662: Alsted Herred, Sorø Klosters Len.
1662 – 1970: Alsted Herred, Sorø Amt.
1970 – 2006: Sorø Kommune, Vestsjællands Amt.
2007 – i dag: Sorø Kommune, Region Sjælland.

Bjernede:
Historiske kilde: 1287 Byærnøftæ.

Betydning: “Bjørns terrænfremspring” eller “Fremspringet i terrænet hvor der er Bjørne”. 

Bjernede kirke er den eneste bevaret middelalderlige rundkirke der er på Sjælland.

Sognelandsby som har lagt navn til selve sognet. 

Fulby:
Historiske kilder: 1414 og 1489 Fulby.

Betydning: “Den snavsede by”.