Tystrup Sogn ligger 11 km syd for Sorø By.

Tystrup Sogn var/er en del af:
1649 – 1662: Øster Flakkebjerg Herred, Antvorskov Len.

1662 – 1798: Øster Flakkebjerg Herred, Antvorskov Amt.
1799 – 1970: Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt.
1970 – 2006: Fuglebjerg Kommune, Vestsjællands Amt.
2007 – i dag: Næstved Kommune, Region Sjælland.

Tystrup:
Historiske kilde: 1282 Thiwfstorp.

Betydning: “Tyvens udflytterbebyggelse”.

På Frilandsmuseet i Lyngby ved København er et af de udstillet huse et væverhus fra Tystrup. Før væverhuset blev pillet ned sten for sten, og flyttet til Frilandsmuseet, stod det ca. 300 meter nordøst for kirken inde i landsbyen Tystrup.

I denne slægtsbog er der en Søren Olsen 1817 – 1894 som bl.a. ernærede sig som væver. Væverhuset på Frilandsmuseet er fra 1800-tallet og Søren Olsen har da også helt sikkert kendt til huset. Værerhuset har dog ikke været Søren Olsens hjem, da Søren Olsen og hans familie var bosiddende i nabolandsbyen Vinstrup, og ikke Tystrup. 

Tystrup har ved flere lejligheder været benyttet som location i optagelser af film. I filmen “Tre piger fra Jylland” fra 1957, udgjorte den gamle landsbyskole i Tystrup det for filmens præstegård. Tystrup Kirke har været benyttet i filmene “Baronessen fra benzintanken” fra 1960 og i “Ved vejen” fra 1988.

Sognelandsby som har lagt navn til selve sognet. 

Vinstrup:
Historiske kilde: 1404 Vynstorp.

Betydning: “Udflytterbebyggelse ved søen Wind (eller Vindsø)” eller “Slægtningens (eller Mæglerens) udflytterbebyggelse”.