Fødsel og dåb:

Første vielse:

Dato for vielse: 7. august 1778
Ægtefælle: Lauridtz Nielsen
Kirke: Sønderbæk Kirke, Sønderbæk Sogn, Sønderlyng Herred, Dronningborg Amt

Anden vielse:

Død og begravelse:

Dato for død: 27. februar 1828
Sted: Rejstrup, Sønderbæk Sogn, Sønderlyng Herred, Viborg Amt

Dato for begravelse: 2. marts 1828
Kirkegård: Sønderbæk Kirkegård, Sønderbæk Sogn, Sønderlyng Herred, Viborg Amt

.

.

Børn, andet ægteskab:

Kirsten Pedersdatter
Døbt 9. oktober 1785
Rejstrup, Sønderbæk Sogn, Sønderlyng Herred, Dronningborg Amt

.

.

Folketællinger:

Ane nr.: 00089

Forældre:
Far: Mouridtz Pedersøn
Mor: Kirsten Nielsdatter

Fader til fælles barn, i lige linje i slægten:
Ægtemand: Peder Madsen

Barn, i lige linje i slægten:
Søn: Mouridtz Pedersen

Kalender, samtidens historiske begivenheder

.

.

Johanne Mouridtzdatter har været gift to gange, den første gang var med Lauridtz Nielsen. 

Den 8. juni 1778 begravede denne Lauridtz Nielsen sin første hustru Dorthe, 30 år gammel. Ti dage efter, den 18. juni 1778, blev Lauridtz Nielsen og Johanne Mouridtzdatter så trolovet og efterfølgende gift.

Efter to års ægteskab imellem Johanne Mouridtzdatter og Lauridtz Nielsen, døde han og blev den 16. juli 1780 begravet, 53 år gammel. Efterfølgende blev Johanne Mouridtzdatter trolovet med Peter Madsen den 13. august 1780.