Fødsel og dåb:

Dato for fødsel: 1790
Fødested: Fjenneslev Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt

Dato for dåb i kirke: 5. september 1790
Kirke: Fjenneslev Kirke, Fjenneslev Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt

Konfirmation:

Dato for konfirmation: April 1806
Kirke: Alsted Kirke, Alsted Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt

Vielse:

Dato for vielse: 10. april 1821
Ægtefælle: Jens Jensen
Kirke: Skt. Bendts Kirke, Ringsted Sogn, Sorø Amt

Død og begravelse:

Dato for død: 15. oktober 1864 
Sted: Pederborg Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt

Dato for begravelse: 23. oktober 1864
Kirkegård: Pederborg Kirkegård, Pedersborg Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt

.

.

Børn:

Jens Jensen 
Født 3. oktober 1821 
Alsted Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt

Mette Margrethe Jensdatter
Født 16. oktober 1824
Alsted Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt

.

.

Folketællinger:

.

.

Dokumenter:

En revers

Ane nr.: 00039

Forældre:
Far: Peder Mogensen
Mor: Mette Sørensdatter

Fader til fælles barn, i lige linje i slægten:
Ægtemand: Jens Jensen

Barn, i lige linje i slægten:
Datter: Sidse Bolette Jensen

Kalender, samtidens historiske begivenheder

.

.

Udfra folketællingerne af 1801 er Magrete Pedersdatter født i 1790. 

Da Magrete Pedersdatter i 1821 blev gift, var hun ført som tjenestepige i Ringsted. Efter indgået ægteskab flyttede hun ind til hendes mand, parcellisten Jens Jensen, i Flinterup, Alsted sogn. 

Imellem 1835 og 1845 anskaffes et nyt hjem i Borød, Pedersborg sogn og Magrete Pedersdatter blev da gårdmandsfrue.

Da Magrete Pedersdatter blev enke forsatte hun i uskiftet bo, men rent økonomisk set stod hun ikke særlig godt. Hendes afdøde mand, Jens Jensen, havde i alt fald nogle gældsposter. Jens Jensen døde den 19. november 1858, og allerede den 2. december 1858 forelå der dokument med Magrete Pedersdatter underskrift, hvori der stod skrevet at hun skylder 500,- rigsdaler til halvbror og svigersøn Lars Pedersen. 
I dokumentet står der:
”Til Sikkerhed herfor skal Lars Pedersen nyde Panteret i min Selveiergaard Matr. No. 4a Borø, Pedersborg sogn, næstefter Sorø Akademis Panteret, og 100 Rdl. som jeg skylder Huusmand Niels Jensen i Borø.”

Magrete Pedersdatter afgav den 10. december 1859 hendes ejendomsret over gården, til Lars Pedersen, over Matr. No. 4e af Borød by, Pedersborg sogn. Dette skette fordi Lars Pedersen indfriede hendes gæld til Sorø Akademi pålydende 372 Rdl. 86 sk., samt at Lars Pedersen afgav sit krav på de 500 rigsdaler som Magrete Pedersdatter skyldte i forvejen. ”Købssum” 872 rigsdaler og 86 skilling.

Efter eget dødsfald gik arven til Lars Pedersen, svigersøn og halvbror, samt en person ved navn Hans Jørgensen. De skulle dog søger for en anselig begravelse.