Fødsel og dåb:

Dato for fødsel: 1801
Fødested: Brandmark, Slaglille Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt

Første vielse:

Dato for vielse: 14. juni 1823
Ægtefælle: Abraham Abrahamsen
Kirke: Slaglille Kirke, Slaglille Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt

Anden vielse:

Dato for vielse: 25. juli 1835
Ægtefælle: Anders Nielsen
Kirke: Slaglille Kirke, Slaglille Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt 

Død og begravelse:

Dato for død: 22. januar 1868
Sted: Lynge Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt

Dato for begravelse: 29. januar 1868
Kirkegård: Lynge Kirkegård, Lynge Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt

.

.

Barn, første ægteskab:

Kirsten Abrahamsen
Født 27. november 1828
Slaglille Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt 

.

Børn, andet ægteskab:

.

Abraham Andersen
Født 17. november 1837

Død 31. december 1839
Pedersborg Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt

Karen Sophie Andersen
Født 17. maj 1839
Pedersborg Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt

Abraham Andersen
Født 14. januar 1841
Pedersborg Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt

Ane Kirstine Andersen
Født 18. august 1843
Pedersborg Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt

.

.

Folketællinger:

.

.

Dokumenter:

Skifteprotokol, Sorø Amt, Jurisdiktion, Sorø By og Birk

Ane nr.: 00033

Forældre:
Far: Lars Pedersen
Mor: Kirsten Hansdatter

Fader til fælles barn, i lige linje i slægten:
Ægtemand: Anders Nielsen

Barn, i lige linje i slægten:
Søn: Niels Andersen

Kalender, samtidens historiske begivenheder

.

.

Ane Larsdatter har været gift en gang før. Efter ganske kort ægteskab dør Abraham Abrahamsen den 16. august 1828, 28 år gammel. Han gravsættes den 22. august 1828. Abraham Abrahamsens død sker tre måneder før parrets ufødte barn kom til verden.

Ane Larsdatter og hendes nyfødte barn sættes, efter Abraham Abrahamsens død, i uskiftet bo. Det fremgår af skifteprotokollen, at boet blev gjort op til 48 rigsbankdaler, 4 mark og 6 skilling. Men afdøde havde en ganske betydelig gæld. Gælden lød som følgende: Sognefogde Jørgen Ibsen 17 rbd., grd. Søren Abrahamsen 7. rbd. og Hjulmand Nicolay Sørensen 13 rbd. Af grd. Jens Abrahamsen havde Abraham Abrahamsen lånt 14 rbd., mod pant i form af en vogn. Til skifteretten oplyste Ane Larsdatter, at vogen havde været pantsat i nu 4 år. Enken udtrykket, at vognen nu efter 4 års pantsætning og brug, måtte værre i noget nedslidt tilstand. Jens Abrahamsen kunne så beholde vognen, mod de 14 rbd. Grd. Jens Abrahamsen havde af afdøde lånt en slagterøkse, som han ikke ville give retur til afdøds bo. Dette skyldes fordi Jens Abrahamsen havde et tilgode på 1 rbd. og 3 mrk. hos afdøde, dette var dog uden Ane Larsdatters kendskab. Udover ovenstående skulle der ikke værre nogen gæld.

Da Ane Larsdatter bliver gift med Abraham Abrahamsen, og da hun skal have sin datter Kirsten Abrahamsen døbt, står der skrevet en Anders Nielsen opført som vidne og fadderne, om denne person en er den samme som hendes senere tilkommende mand, er dog uklart.

I Folketællingen af 1834, står Ane Larsdatter og hendes datter opskrevet under fattighuset i Slaglille sogn. Ud for deres stilling står der ”inderste” og ikke ”Almistlem”, dette betyder at A. Larsdatter har lejet sig ind i fattighuset, måske haft en arbejdspost i huset, og ikke anbragt i fattighuset på sogns bekostning som de andre af husets beboer!

Efter at Ane Larsdatter er blevet gift med Anders Nielsen, flytter de sammen til Borød, i Pedersborg sogn. De flytter igen i 1854 fra Borød i Pedersborg sogn, til Borød-Flinterup i Lynge sogn. I 1854 har de fået fem børn, hvor de tre mindste flytter med til Lynge sogn. 

Hvor Ane Larsdatter oprindelig stammer fra, har voldt en del problemer. I nogle folketællinger fra 1845 og frem, er der oplyst hvor personen bor nu, og hvor personen er født. Følgende er kilder på Ane Larsdatter.

FT 1845: Ane Larsen, 38, Gift, , Hans kone, født i Slaglille Sogn, Sorø amt, boende i ledvogterhus
FT 1850: Bor i Pedersborg sogn, 49 år, født i Slaglille sogn.
FT 1855: Bor i Lynge sogn, 55 år,  født i Bjerninge.
FT 1860: Bor i Lynge sogn, 59 år, født i Ebberup.

Med de  forskellige stednavne som er sat i forbindelse med Ane Larsdatters fødested, ligger Slaglille By længst mod syd. Ca. 1 ½ kilometer mod nord ligger Brandmark, en lille by i Slaglille Sogn. Ca. 1 kilometer nord for Brandmark ikke Bjernede by. I folketællingen står der ”Bjerninge”, men Bjerning (uden ”e”) ligger i Haderslev Amt. ”Bjerninge” kunne blot være en misforståelse, eller en stavefejl fra folketællingskommissærens side. 2 kilometer nord for Bjernede by ligger Store Ebberup, og derved er alle fire stednavne, som jeg har fundet i forbindelse med Ane Larsdatters fødested, placeret indenfor kun 4 ½ kilometer.

Da Ane Larsdatter dør er arvingerne, efter skifteprotokollen, følgende: Niels Andersen, Karen Sophie Andersen, Abraham Andersen og Ane Kirstine Andersen. Anders Nielsen forsatte i uskiftet bo. Det mærkelige er at Kirsten Abrahamsen ikke er nævnt. Man må så gå ud fra, at hun er død barnløs, inden moderens død i 1868. For ellers skulle hun, eller hendes børn, have stået sammen med de andre arvinger i protokollen.

Information omkring Ane Larsdatters fødsel samt navnene op hendes forældre, har ikke været muligt at spore i kirkebøgerne, da de desværre er gået tabt. Men via hjemmesiden FamilySearch, har jeg fundet de ønskede oplysninger.