Fødsel og dåb:

Dato for fødsel: 21. marts 1870
Fødested: Borød-Flinterup, Lynge Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt

Dato for dåb i kirke: 24. maj 1870
Kirke: Lynge Kirke, Lynge Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt

Konfirmation:

Dato for konfirmation: 20. april 1884
Kirke: Lynge Kirke, Lynge Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt

Vielse:

Død og begravelse:

Dato for død: 23. januar 1942
Sted: Næsby ved Skoven, Sorterup Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt

Dato for begravelse: 30. januar 1942
Kirkegård: Sorterup Kirkegård, Sorterup Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt

.

.

Børn:

Jens Peder Andersen
Født 5. december 1898
Skovsø Mark, Ottestrup Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt

.

.

Folketællinger:

.

.

Dokumenter:

Side et af kærestebrev fra Hans Andersen til Christine Margrethe Pedersen

Side to af kærestebrev fra Hans Andersen til Christine Margrethe Pedersen

Hans Andersen og Christine Margrethe Pedersens vielsesattest

Avisartikel, i Sorø Amtsblad, den 28. september 1921 – Gården Tjørnholm nedbrændte

Avisartikel, i Vestsjællands Social-Demokrat, den 5. april 1924

Avisartikel, i Sorø Amts Dagblad – Slagelse, den 10. april 1934

Nekrolog over Hans Andersen, i Sorø Amtsblad, den 31. januar 1942

Nekrolog over Hans Andersen, i Sorø Amtsblad, den 1. februar 1942

.

.

Lægdsruller:

1888 – Hvor det står skrevet at Hans Andersen blev tiltalt efter §7

Ane nr.: 00008

Forældre:
Far: Niels Andersen
Mor: Karen Sophie Sørensdatter

Moder til fælles barn, i lige linje i slægten:
Hustru: Christine Margrethe Pedersen

Barn, i lige linje i slægten:
Søn: Kristian Peder Andersen

Fotoalbum

Kalender, samtidens historiske begivenheder

.

.

Født i Lynge sogn, men flyttede i 1887 til Vedbysønder i Ottestrup sogn. I Vedbysønder arbejde Hans Andersen som smed, i den smedje som hans fader havde købt.

I Lægdsrullen af 1888, over lægd 327, Ottestrup, tiltales Hans Andersen den 11. marts 1888 efter paragraf 7, da han er ”Anmeldt for silde”. Denne overtrædelse er sikkert blevet straffet med bøde. Afmeldt i 1891.

Som et led i sin smedeuddannelse havde Hans Andersen blandt andet et ophold på landbrughøjskole, hvor han lærte at besko heste. Som udlært smed var Hans Andersen tilknyttet godset Valdemarskilde i Ottestrup sogn.

Efter Hans Andersen i 1898 var blevet gift, flyttede han til Skovsø på en mindre ejendom med 19 tdl., sammen med sin kone Christine Margrethe Pedersen. Imens Hans Andersen boede her, tjente han blandt andet penge ved produktion af brændsel i form af tørv og træ. 

I kirkebogen står der, at en i familien modtog fattigmandsunderstøttelse fra Sorterup/Ottestrup sogneråd. Det fremgå dog ikke så klart, om det er Hans Andersen, eller hans fader Niels Andersen. Dette skrives i forbindelse med Hans Andersens vielse i 1898.

Ifølge folkeoptællingen af 1901 havde familien i Skovsø et familiemedlem boede. Dette var en søster til Hans Andersen, ved navn Ane Kirstine Andersen, født den 15. april 1875 i Lynge.

Hans Andersen og hans hustru får omkring år 1914 en plejedatter i huset. Pigen, Elvira, kom til familien efter at hendes moder døde af tuberkulose, hvor Elvira kun er fem år gammel. Erna Olivia Elvira Ejsensten Jensen, født 21. november 1909, Sct. Peder Landsogn.

Imens Hans Andersen boede i Skovsø, var han med til at grundlægge Ottestrup Forsamlingshus. I netop dette forsamlingshus blev der på et tidspunkt afholdt et vælgermøde for partiet Venstre. Her skulle Hans Andersen efter sine, i sin ivirer for at tale Venstres ord, have sagt: “Frem med Socialdemokratiet og ned med Venstre!!” 

Ved salget af ejendommen i Skovsø, fik Hans Andersen kr. 10.000,- udbetalt. Disse penge blev brugt til i udbetalingen, da gården Tjørnholm blev købt i 1916. Senere solgte Hans Andersen igen gården, til sin søn Kristian P. Andersen, med overtagelse den 1. april 1938. Omkring købet af Tjørnholm er det blevet fortalt en lille historie. Hans Andersen havde købt gården, Tjørnholm, under en bytur i Slagelse. Da han kom hjem, sagde han til sin kone og børn, “Jeg har købt en gård i Næsby Ved Skoven, tag ud og se på den, og hvis I ikke vil flytte ud på den, så sælger jeg den bare igen”.

Et par år efter overtagelsen af Tjørnholm brændte gården i 1921. Men Hans Andersen fik den bygget op igen, men i en mere modne og funktionelle version. Hans Andersen ville gerne havde genopbygget gården noget tættere mod landsbyen Næsby Ved Skoven, men så ville han miste nogle penge i forbindelse med brandforsikringen, så Tjørnholm blev ligende hvor den havde ligget, et godt stykke ude på marken.

Efter at indboet var brændt, havde Hans Andersens hustru Christine Margrethe Pedersen sukket over tabet af deres møbler. Derfor gik Hans Andersen i eftertiden en del på auktion. Måske var det at møbelindkøbene tog en smule overhånd, for Hans Andersen turde ikke komme hjem med alle sine indkøb. Det er da blevet fortalt, at Hans Andersen ikke havde så få møbler stående rundt omkring hos familien og venner til “opbevaring”. 

Hans Andersen ville gerne gøre noget mere ved hans interesse for politik, han ville gerne vælges ind i Folketinget. Derfor, i tiden op til Folketingsvalget i 1924, blev der afholdt politiske møder på Tjørnholm. Der var servering i vognporten af mad og drikke, imens der i laden, fra den opbygget talerstol, var politiske taler og debat. Historien lyder, at der i den modsatte ende af laden, i forhold til talerstolen, stod en tyr opstaldet. Og at tjenestedrengen havde fået til opgave at drille tyren, så den brølede højt, når Socialdemokratiets politiker talte.
Det hele endte i masseslagsmål, og den lokale smed måtte træde til og skille de stridende parter.

Under sin bosættelse i Sorterup sogn, var Hans Andersen både “Sognerådsformand” og såkaldt “Vandsynsmand”. Der ud over var han med i en lang række foreninger.

Det er også blevet fortalt, at Hans Andersen på et tidspunkt havde lånt sin bror, Peder Andersen, penge. Og endda af flere omgange, men der var aldrig blevet skrevet noget ned. Det var en usagt aftale, at hvis det kneb for bror Peder Andersen at betale tilbage, kunne han jo blot sælge sin gård billigt til Hans Andersen. Gården var deres fælles barndomshjem, den gamle smedje i Vedbysønder. Det endte med at Peder Andersen måtte sælge gården til Hans Andersen, og gården blev overtaget af den ældste søn Jens Peder Andersen.

Hans Andersen døde på Tjørnholm, meget pludseligt og hurtigt, som en meget anerkendt person for lokaleområdet. Dagen efter hans død, 31. januar 1942, kunne man i Sorø Amtsblad læse om begravelsen af Hans Andersen. Påfølgende dag, den 1. februar 1942, kom endnu et skrift om afdøde Hans Andersen i samme bagblad. “Jordfærd” og “Mindeord”.