Ane nr.: 00002

Forældre:
Far: Kristian Peder Andersen
Mor: Marie Pedersen

Moder til fælles børn, i lige linje i slægten:
Hustru: Jytte Helga Steckmetz

Børn, i lige linje i slægten:
Søn: Bendix Steckmetz Andersen
Datter: Betina Steckmetz Andersen

Fotoalbum

Kalender, samtidens historiske begivenheder

.

.

Niels Kristian Andersen er med fornavnet Niels, blevet opkald efter sin mormor Nielsine Peder-Kristjansen.

Niels Kristian Andersens skolegang foregik dels på landsbyskolen i Næsby ved skoven, og dels på, dengang nyopførte, Ottestrup Skole.

Niels Kristian Andersen var soldat (Nr. 576 466) fra november 1963 til februar 1965 på Svanemøllens Kaserne i København, som chauffør af tankbil ved trendregiment. Efter soldatertiden arbejde han på sine forældres gård Tjørnholm. 

Niels Kristian Andersen mødte i efteråret 1970 sin kommende kone, Jytte Helga Steckmetz, på “Klubben” i Sorø. De startede deres forhold i januar 1971.

Niels Kristian Andersen og Jytte Helga Steckmetz købte den 1. marts 1973 gården Tjørnholm, af Niels Kristian Andersens forældre. 

Frem til 1978 havde Niels Kristian Andersen en besætning på 20 malkekøer af racen Rød dansk malkeko samt 15 slagtekvæg og lidt par fedesvin. I 1978 solgte Niels Kristian Andersen kreaturerne og hele driften blev lagt om til slagtesvin.

Igennem noget tid, i slutning af 1980’erne, havde Niels Kristian Andersen gået med tanken om at droppe erhvervet som bonde. Grundet forskellige udslagsgivende problematikker blev tanken med tiden gjort til virkelighed. Den 5. april 1989 satte Niels Kristian Andersen og Jytte Helga Steckmetz deres gård Tjørnholm til salg. Den 4. maj 1989 blev skødet underskrevet, Tjørnholm var blevet solgt. 

Efter salget af gården flyttede familien ind i et hus på Søholmparken i Slagelse. Niels Kristian Andersen fik job som ufaglært slagteriarbejder, først i Kødbyen i København, senere hen på slagteriet i Slagelse samt en skærestue i Slagelse. 

I 2001 solgte Niels Kristian Andersen og Jytte Helga Steckmetz deres hus på Søholmparken, og købte et andelsrækkehus i udkanten af Slagelse by.
 
I 2009 gik Niels Kristian Andersen på pension efter nogle år som efterlønsmodtager.

Af fritidsinteresser har Niels Kristian Andersen gået på jagt, danset folkedans, spillet bowling samt udøvet kortspillet L’hombre.